برنامه ریزی برای شروع یک تغییر قدرتمند و مثبت در رشد شخصی، کسب و کار و حتی رهبری شما از اینجا شروع می‌شود.

به سایت حسین علی محمدی خوش آمدید، اینجا جایی است که تمامی راه ها و پشتیبانی های لازم برای آموزش رهبری ، تغییرات مثبت را به شما هدیه خواهد داد. اگر آماده شروع یک تغییر بزرگ و یک سفر هیجان انگیز به خود واقعی هستید، ما اینجا هستیم تا شما به خواسته خود برسید.

نقطه صعودت را انتخاب کرده ای؟
شروع سفر رهبری شما

build a business

earn a living helping others lead

 

CRWATE A CULTURE OF LEADERSHIP

transform your organization by

growing leaders at every level

REALIZE YOUR POTENTIAL

start becoming the leader you’d

want to follow

REALIZE YOUR POTENTIAL

start becoming the leader you’d

want to follow

REALIZE YOUR POTENTIAL

start becoming the leader you’d

want to follow

دیدگاه متفاوت حسین علی محمدی در رهبری

چیرگی در رهبری خود(Self Mastery)

چیرگی در خود رهبری، افراد را قادر می سازد تا کنترل زندگی خود را به دست بگیرند و تجربیات معنادار و رضایت بخشی خلق کنند.

چیرگی در رهبری کسب و کار (business mastery)

چیرگی در رهبری کسب و کار به قابلیت ها و توانایی های رهبری و مدیریت موثر یک کسب و کار به منظور دستیابی به موفقیت فردی و سازمانی اشاره دارد.

چیرگی در رهبری مدیرعامل ها (CEO Mastery )

چیرگی در رهبری مدیران اجرایی ظرفیت ایجاد تصمیمات حیاتی است که بر موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان تاثیر می گذارد.

لیدر شیپ مستری

چیرگی در رهبری رهبران (leadership Mastery )

چرگی در رهبری یک فرآیند مداوم یادگیری، رشد و توسعه است و اغلب مستلزم تفکر و بهبود مستمر است.

جدیدترین کتاب حسین علی محمدی

فلسفه زندگی – خودشناسی

شناختی متفاوت از خود، نکاتی که میدانستید اما به آن توجه نمیکردید!

 

Learn how to

 
فلسفه زندگی و چرایی .
استراتژی داشتن نگرش و چشم انداز
چیرگی(سرسختی و ذهنیت نبرد داشتن)
استراتژی جسارت امید
قدرت اشتیاق
قدرت دانش
مسئولیت پذیری
استراتژی تقویت نقاط قوت
استراتژی هنر به پایان رساندن کارها (عمل گرایی)
برندینگ
استراتژی جانشین پروری
جاودانگی
استراتژی اعتماد ملی وحدت ملی
استراتژی استقرار دموکراسی و عدالت و کرامت انسانی
آمادگی برای پیری
 
باخواندن این کتاب به یک ورژن بهتر خود تبدیل شوید و از فرصت آموختن و چیرگی نهایت استفاده را ببرید.
 
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.