درس آموخته سازمانی

 

فیل مک گراو می‌گوید: مهم‌ترین رابطه‌ی افراد، رابطه با خودشان است. ما در وهله‌ی اول باید بهترین دوست برای خودمان باشیم؛ اما چطور می‌توانیم بهترین دوست برای فردی باشیم که نه چیزی از او می‌دانیم و نه علاقه‌ای به او داریم؟ به همین دلیل، مهم است که با شناخت خود و کار روی ضعف‌هایمان تبدیل به انسانی ‌شویم که او را دوست داشته و به او احترام می‌گذاریم.

آلن مولالی مدیرعاملی در لباس چرایی : فورد به عنوان یک نماد آمریکایی


آلن مولالی بعد از بر عهده گرفتن سکان رهبری شرکت خودروسازی فورد بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۰ میلادی، فقط با ایجاد اتحاد سازمانی، انضباط عملیاتی، مطلع ساختن همه از برنامه و کار در جهت تحقق برنامه، فورد را دگرگون ساخت چراکه الهام‌بخش همه بود تا نیتی بزرگ را در سر بپرورانند. این همان نیتی بود که در ابتدای تأسیس فورد، الهام‌بخش هنری فورد بود. آلن می‌بایست به همه در سازمان، چرایی وجودشان را گوشزد می‌کرد، سپس باید با نیت زندگی می‌کرد که به شکل عالی این کار را انجام داد و البته الهام‌بخش دیگر آن‌هم می‌بود تا نیت داشته باشند. آلن، نیتی داشت که با آن هیجان‌زده می‌شد، قصدش این بود که با حفظ فورد به‌عنوان یک نماد آمریکایی، به دنیا کمک کند، ده ها هزار شغل را حفظ کند و به اقتصاد آمریکا و جهان یاری برساند. این نیت آلن بود و به آن‌هم رسید. به‌عنوان یک رهبر، باید چرایی فعالیت خود را بشناسید، به خاطر داشته باشید و با آن زندگی کنید و البته الهام‌بخش دیگر افراد در تیم و سازمان باشید تا آن‌ها هم این کار را انجام دهند. وقتی با نیتتان هیجان‌زده شوید، الهام‌بخش دیگران خواهید بود تا با نیتشان هیجان‌زده شوند.


شکل ۱-۱۸ : تصویر آلن مولالی در فورد