آدولف هیتلر : غریبه ای خودشناخته در آلمان


در بهار سال ۱۹۱۳ میلادی هیتلر وین را برای همیشه ترک کرد و به آلمان رفت تا در آنجا بسر ببرد. به کشوری رفت که خود می‌گوید قلب او همواره در آنجا بود. این زمان هیتلر بیست‌وچهار سال داشت و در نظر همه به‌استثنای خودش، او را مردی مطلقاً عاجز و درمانده و ناکام تصور می‌کردند. او نه نقاش شده بود و نه معمار. تا آنجا که همه می‌دیدند جز یک ولگرد بیکاره و کتاب‌خوان حقیقتاً هیچ‌چیز نشده بود. نه دوستی داشت، نه خانواده‌ای، نه کار و شغلی و نه خانه‌ای؛ اما یک‌چیز داشت و آن اعتمادی پایان‌ناپذیر به خود و احساسی عمیق و شورانگیز درباره رسالت و مأموریت شخصی‌اش.


شکل ۱-۱۲ : تصویر هیتلر در دوران جوانی در آلمان