Upload Image...

بدون یک استراتژی مؤثر و درست نمی‌توان آینده‌ای برای کسب‌وکارهایمان متصور باشیم. 

فضای کسب‌وکار دیجیتال امروزه آن‌قدر گسترده شده است که تصور آن در فضای کسب‌وکار آفلاین و سنتی غیرممکن بود. لذا برای موفقیت در دنیای کسب‌وکارهای دیجیتال، بدون طرح‌ریزی و استراتژی متناسب با کسب‌وکارمان، موفقیت ما، قابل‌تصور نخواهد بود. بر اساس حضورم در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال ۱۳۸۳ و تجربیاتی که آموخته‌ام در این زمینه‌ها راهنمای شما خواهم بود.

• استقرار استراتژی‌های ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال

• استقرار برنامه بازاریابی دیجیتال برای کسب‌وکار

• مشاوره در خصوص اجرای درست فرآیندهای بازاریابی دیجیتال
• بررسی و گزارش دهی وضعیت موجود کسب‌وکار شما

استقرار استراتژی ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال

همراهی یک متخصص باتجربه در تدوین استراتژی حضور دیجیتالی شما می‌تواند جلوی اتلاف منابع محدودتان را بگیرد. کسی که به‌اندازه کافی اشتباه کرده است و به‌اندازه لازم تجربه موفق در رزومه خود دارد. همراه خوبی برای شما خواهد بود.

در تدوین استراتژی کسب و کار دیجیتالی شما موجب خواهد شد تا از هدر رفتن منابع کسب‌وکارمان جلوگیری کنیم. تیم ما به شما کمک خواهد کرد تا با استفاده از تجربیات خودشان، زمینه‌ساز تدوین استراتژی مناسب برای کسب‌وکار شما باشیم.

مشاوره در خصوص اجرای درست فرآیندهای بازاریابی دیجیتال

استقرار استراتژی ورود به کسب‌وکارهای دیجیتال و سپس برنامه بازاریابی دیجیتال، زمانی بهترین نمود خود را خواهد شد که بر فرآیندهای اجرای آن نظارت کافی داشته باشید.

استقرار برنامه بازاریابی دیجیتال برای کسب‌وکارهای دیجیتال

ایجاد برنامه بازاریابی برای کسب‌وکارهای دیجیتال بر اساس نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت‌های(swot) پیرامون شما موجب خواهد شد تا بر اساس این تحلیل‌ها گام‌های روبه‌جلو مؤثرتری داشته باشید.

مراحل همکاری با ما:

همکاری با شما برای تیم ما موجب غرور و افتخار است. روند زیر، نشان‌دهنده همکاری با ما است:

1.پر کردن فرم اطلاعات

یک فرم وجود دارد که شما اطلاعاتتان را آنجا ثبت می‌کنید.

2.بررسی فرم

من و همکارانم اطلاعات شمارا بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، آنها را از شما دریافت می‌کنیم.

3.جلسه مشاوره

یک جلسه مشاوره تنظیم می‌شود. اگر امکان جلسه حضوری نداشته باشید جلسه به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود.

4.تصمیم برای ادامه

بر اساس خروجی جلسه، شما، تصمیم می‌گیرید که آیا مایل هستید باهم مسیر را ادامه بدهیم؟ اگر پاسختان بر اساس خروجی جلسه مثبت باشد، هم مسیر خواهیم شد.

5.نقاط متمایز ما با دیگران

نقاط متمایز ما نسبت به رقبایمان، عدم خستگی ما در رسیدن به اهداف کارهایمان است که انجام می دهیم، تلاش می‌کنیم تا به نحو احسن به اهداف کاریمان برسیم.
در فضای کسب‌وکار دیجیتال همراه با تیم خوب مان، این خدمات را برای مشتریان خود ارائه می‌دهیم.