دورهمی گروه شرکت های طلایه داران1400

عید نوروز سال 99

روز زن سال 99

اولین همایش تخصصی وایرلس و VoIP در تبریز توسط گروه شرکت های طلایه داران98

نمایشگاه ایپاس سال97

سالگرد تاسیس گروه شرکت های طلایه داران سال 94

سالگرد تاسیس گروه شرکت های طلایه دران سال 93

نمایشگاه رمز سال 91 تبریز گروه شرکت های طلایه داران

سالگرد گروه شرکت های طلایه داران سال 90

نمایشگاه الکامپ سال 85 گروه شرکت های طلایه داران

شرکت داده پردازی آذر مهر سال 83