پنج نقطه قوت و درس یادگیری لیدرشیپ از فیلم Coach Carter

پنج نقطه قوت و درس یادگیری از رهبری از فیلم Coach Carter

پنج نقطه قوت و درس یادگیری از رهبری از فیلم کوچ کارتر

1. رهبری یک رقابت محبوبیت نیست. به عنوان رهبر، یکی از نقشهای ما این است که تغییر و پیشرفت را در برنامه خود قرار دهیم ، غالباً این شامل تغییر فرهنگ هم می باشد . مردم غالباً در برابر این نوع تغییر مقاوم هستند و هرچقدر بخواهیم ایده های خود را به کرسی بنشانیم ، می تواند از محبوبیت ما بکاهد.

2. رهبر باید کاری کند تا پیروان وی از منطقه راحتی و امن خود دور شوند، وقتی پیروان وی در مناطق راحتی خود بمانند ، وضع موجود را حفظ می کنند .

3. اگر رهبر بتواند باور درست ایجاد کند ، پیروان وی می توانند خیلی بیشتر به موفقیت برسند ،ما به عنوان رهبر باید به افراد كمك كنیم تا تمام توان خود را حتی در صورت عدم دیدن پتانسیل های خود، به دست آورند. ما باید آرزو را ایجاد کنیم ، اهداف را تعیین کنیم ، راه را نشان دهیم و سپس به ایجاد اعتقاد در تیم کمک کنیم که آنها بتوانند به این اهداف برسند و سپس در این سفر از آنها حمایت کنیم.

4. رهبران باید موضع گیری کنند ،رهبری اغلب می تواند ما را ملزم به موضع گیری کند ، حتی اگر ممکن است در اقلیت باشیم ، عقاید خود را حتی در مواجهه با انتقاد زیاد ، پشتوانه خود قرار دهیم. ما باید برای اعتقادات خود بایستیم ، به ارزشهای خود صادق باشیم. رهبری هرگز آسان نبوده است ، و اغلب به شهامت اعتقادات ما برای دیدن آن احتیاج دارد.

5. قدرت کار تیمی ،همانطور که مایکل جردن می گوید ‘استعدادها برنده بازی ها می شوند ، اما کار تیمی قهرمان می شود – و به عنوان رهبر ما باید کار تیمی را افزایش دهیم و روحیه تیمی محکمی را برای رسیدن به پتانسیل جمعی خود پرورش دهیم. ما به بازیکنان بهتری نیاز داریم تا به مربیان سایر بازیکنان کمک کنیم تا آنها را بهتر کنند ، نه این که فقط به مهارت های بازیکنان بهتر اعتماد کنند.

ویدیو پنج نقطه قوت و درس یادگیری از رهبری از فیلم کوچ کارتر

فیلم کوچ کارتر – Coach.Carter.2005

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.