ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

ویژگی‌های پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

با ورود تخصص کوچینگ به عرصه جهانی، به‌کارگیری فنون کوچینگ فراتر از وظیفه مدیران سازمان رفت و این تفکر مطرح شد که فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر کوچینگ در سازمان‌ها استقرار یابد، در این مقاله به نحوه جاری‌سازی این فرهنگ در سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

در یک فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر کوچینگ علاوه بر اینکه مدیران رده‌های مختلف شرکت، هم نگرش مثبتی بر کوچینگ دارند و هم می‌توانند فنون مربوطه را به کار ببرند.

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

استراتژی‌های ترویج کوچینگ در سازمان

برای استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر کوچینگ می‌توان از استراتژی‌های ذیل استفاده کرد:

1- کوچ خارج از سازمان

در این استراتژی برای مدیران عامل و ارشد سازمان یک کوچ خارج از سازمان به‌طور موقت استخدام می‌شود.

 

 

 

 

 

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

2- مدیران به‌عنوان کوچ

در این استراتژی خود مدیران سازمان، دوره آموزشی کوچینگ را طی می‌کنند و سپس به اجرای فنون کوچینگ در سازمان خود می‌پردازند.

3- کوچ داخلی

در این استراتژی یک نفر از داخل سازمان به‌عنوان کوچ عمل می‌کند و در نقش کوچ برای مدیران ارشد و کارمندان عمل می‌کند.

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

توسعه فرهنگ کوچینگ در یک سازمان نیاز به یک استراتژی کوچینگ جامع دارد، یعنی هم مدیران آن مجموعه آموزش‌های لازم در حوزه کوچینگ را دیده باشند و تجربه به‌کارگیری یک کوچ خارجی را داشته باشند و یا اگر به‌اندازه کافی بزرگ باشند نسبت به استخدام و به‌کارگیری کوچ داخلی در سازمان خود اقدام کنند.

سه نوع استراتژی بیان‌شده ازلحاظ دامنه تحت پوشش خود در سازمانها متفاوت از هم هستند.

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

شکل مقابل نشان‌دهنده این دامنه می‌باشد.

استقرار هر یک از این استراتژی‌ها با توجه به نیاز سازمان و هزینه‌بر بودن آن برای هر سازمان، می‌تواند متفاوت از هم باشد.

پیامدهای مثبت پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ

استقرار فرهنگ کوچینگ، موجب خواهد شد، ازآنجایی‌که مکالمات بین افراد متأثر از کوچینگ است، کارکنان نیز در مواردی که به کوچینگ می‌پردازند و در مکالماتی که با مافوق خوددارند از مکالمه و سؤال کوچینگی استفاده کنند.

فرهنگ کوچینگ، امروزه لازمه رشد کسب‌وکارهای عصر دیجیتال است اما چیزی که باید به آن توجه داشت این است که این فرهنگ کوچینگ در خلأ و بدون بهره‌وری از چالش‌ها و فرصت‌ها شکل نمی‌گیرد. امروزه می‌توان گفت سازمانی دارای فرهنگ کوچینگ سازمانی است که در آن‌همه مدیران و کارکنان شرکت بدون هیچ‌گونه ترس و واهمه و نگرانی از ارتباط رئیس و مرئوسی، در روابط خود باهمکاران و مدیران میانی، ارشد از مکالمات کوچینگی بهره برند.

ایجاد فرهنگ کوچینگی در سازمان‌های امروزه در عصر دیجیتال به حدی مهم و ضروری است که جک ولش مدیرعامل موفق شرکت جنرال الکتریک می‌گوید ” در آینده افرادی که توانایی و تخصص کوچینگ ندارند ارتقاء نخواهد یافت.” امروزه دیگر مهارت کوچینگ یک مهارت معمول و استاندارد برای مدیران به شمار می‌رود.

ویژگی‌های-استقرار-و-پیاده‌سازی-فرهنگ-کوچینگ-در-سازمان‌ها

ویژگی‌های فرهنگ کوچینگ

1- رهبران، ایجادکننده فرهنگ کوچینگ در سازمان

فرهنگ در سازمان‌ها از رهبران نشأت می‌گیرد. رفتار، کردار رهبران و نگاه مثبت و منفی آن‌ها به مسائل، تعیین‌کننده فرهنگ‌سازمانی است. اگر رهبران در سازمان‌ها در نقش یک کوچ عمل کنند و در رفتار و کردار خود با کارکنان، فنون کوچینگی را به کار ببرند و سبک رهبری خود را از رئیس بودن (مدیر بودن) به کوچ بودن تغییر دهند، آن‌وقت فرهنگ کوچینگ در سازمان آن‌ها تجلی خواهد یافت. کارکنان می‌توانند در مقابل رهبر خود سوال بپرسند و چرایی کار را دریابند. سوال کردن قلب فرآیند کوچینگ محسوب می‌شود.

2- ایجاد فرهنگ کوچینگ سازمانی در تمامی جهات سازمان (بالا به پایین، پایین به بالا)

سازمانی در ایجاد فرهنگ کوچینگ موفق است که بتواند این فرهنگ را در تمامی سلسله‌مراتب سازمانی و در تمامی جهات اجرا و عملی کند. این فرهنگ کوچینگ هم باید از سمت بالای هرم سازمان به سمت پایین هرم سازمان یعنی از مدیران به سمت کارکنان و هم از سمت پایین هرم به سمت بالای هرم یعنی از کارکنان به سمت مدیران قابل جریان باشد.
این ارتباط هر دوسویه منجر به ایجاد یک شبکه کوچینگ در سازمان می‌شود. لازمه این ارتباطات شفافیت، صریح، سالم و مناسب بودن آن‌ها همراه با اعتماد و احترام است.

3-ارائه بازخورد به مشتری مأموریت تمامی سازمان

در یک سازمان بافرهنگ کوچینگ محور، تنها یک واحد یا دپارتمان مسئول دریافت بازخورد از مشتریان نیست، بلکه تمامی دپارتمان‌های سازمان و افراد آن، نقش مهمی در مأموریت سازمان دارند که نتیجه آن خدمت به مشتری است. در این فرهنگ کوچینگ، همه افراد سازمان مسئولیت دارند که به‌طور فعال از مشتری خود بازخورد بگیرند، آن را درک کنند.

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

4- ایجاد روحیه اعتماد و تعهد بین اعضای تیم

جاری شدن فرهنگ کوچینگ در سازمان بین اعضای تیم، موجب ایجاد اعتماد و رابطه همکاری و صمیمیت بین همکاران می‌شود. در چنین سازمانی اعضای تیم می‌دانند که موفقیت تیم در گروه موفقیت تک‌تک اعضاست و این خود منجر به اینکه ایجاد حس تعهد برای کمک به هم نوعی‌های خود در سازمان می‌شود و خروجی چنین فرهنگ کوچینگی در سازمان، عملکرد بالای آن تیم می‌باشد که حاصل کار کردن کارآمد و بهینه تک‌تک اعضای تیم می‌باشد.

5- افزایش سطح یادگیری درون‌سازمانی

درس‌آموزی همکاران از کوچینگ سازمانی، موجب می‌شود تا سطح یادگیری در سازمان در بین افراد افزایش یابد. این موجب تسریع در تصمیم‌گیری مؤثر و ایجاد تغییرات سریع در اعضای تیم و سازمان می‌شود. این ویژگی موجب می‌شود تا تیم‌ها به‌طور مکرر با استفاده از تکنیک‌های مرور بعد از عمل به مستندسازی درس آموخته‌های خود بپردازند.

ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

6- هماهنگی و سازگاری سیستم منابع انسانی سازمان با کوچینگ

سیستم‌های منابع انسانی مهم‌ترین منبع تأثیرپذیری کارکنان در هنگام جذب و بعدازآن در خصوص فرهنگ‌سازمانی هستند، سیستم‌های منابع انسانی شامل جذب استعدادها، آموزش بدو استخدام، پرورش، ارزیابی عملکرد، ارتقاء، پاداش و جبران خدمت است.

دیگر سیستم‌های منابع انسانی که دستورالعمل دستور محور را در برنامه قرار دارند برای سازمان‌های عصر حاضر جوابگو نیست، بلکه امروزه سیستم‌های منابع انسانی موفق هستند که در آن‌ها فرهنگ کوچینگ در بطن منابع انسانی ریشه دوانده و فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه‌ای برای جمع‌آوری بازخورد روزانه از کارکنان و مدیران انجام می‌گیرد.

همه اعضای سازمان، برنامه توسعه شخصی (فردی) دارند و این توسط تیم منابع انسانی هرساله موردسنجش قرار می‌گیرد. در این سیستم منابع انسانی، شرح شغل‌های سازمان شامل شرحی از مهارت‌های کوچینگ است که برای موفقیت در آن شغل لازم است و از همه انتظار می‌رود خودش را یک کاربر فنون کوچینگ بداند و در یادگیری مستمر دخیل باشد.

7-اتخاذ و اجرای یک روش کوچینگ در داخل سازمان

سازمان‌هایی، موفق به ایجاد فرهنگ کوچینگ سازمانی می‌شوند که یک رویکرد و روش واحد کوچینگ به کار بگیرند که به‌سادگی درک شود و عموم افراد آن را به‌آسانی به کار ببرند. ارشدیت در زمان کوچینگ مفهومی ندارد، افراد می‌توانند به‌سادگی با موانع کمتری باهم ارتباط ایجاد کنند و به‌طور مؤثر به انتقال پیام بپردازند.

منبع: کتاب مربیگری در مدیریت تألیف منوچهر سلطانی

251 دیدگاه برای “ویژگی‌های استقرار و پیاده‌سازی فرهنگ کوچینگ در سازمان‌ها

 1. about 918kiss blog گفته:

  hey there and thank you for your information – I’ve certainly
  picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this
  site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could
  get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of
  your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.

 2. 918 kiss گفته:

  Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell
  and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but
  I had to tell someone!

 3. mega888 apk گفته:

  I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site.

  I’m hoping to check out the same high-grade content from you later on as well.

  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉

 4. abaout xe88 گفته:

  I’m really enjoying the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer
  but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 5. 창원 피부과 گفته:

  I know this if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious what all is required to get
  setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% positive.
  Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

 6. gernor گفته:

  IPTray makes it easy to find all your IP addresses, storing them in the system tray. Also, the program offers a very simple interface, which should be sufficient for novice users.
  The program only supports Windows XP, Vista and Windows 7 on any single interface. Though it only lists your one connection at the moment, it is a highly useful tool that is easy to use, and right now it is free.

  There are many reasons why you might be interested in using the https://riejuchildjour.weebly.com

  6add127376 gernor

 7. ositalas گفته:

  , and a whole lot of dust. The Wasp was now completely rebuilt and she had a new name: the USS Herk.

  Some 270 years have come and gone since Germanicus first towed the Wasp out of Lixus and onto the Mediterranean Sea more than two thousand years ago. And by all accounts, she’s put in a hell of a lot more time in the Mediterranean since then and been a hell of a lot more battered than ever.

  The ship that https://www.google.ie/url?sa=i&url=https://daigenleri.weebly.com

  6add127376 ositalas

 8. hennir گفته:

  /*
  MIT License

  Copyright (c) 2018, Andrew Sehnal

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
  in the Software without restriction, including without limitation the rights
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell https://ibimyzex.weebly.com

  6add127376 hennir

 9. danilevi گفته:

  Backup scheduler
  You may easily create a backup schedule for your Outlook profile, every week, every day, or at custom time intervals. Alternatively, you may set the software to back up the selected items to a CD/DVD, to protect them from corruption.

  ABC Outlook Backup is a simple to use software, capable of creating complete backups for Outlook profiles, including personal folders, contacts, account settings, signatures, templates and preferences. You may save the backup file in a local https://www.google.sh/url?q=https://siochrisexlea.weebly.com

  6add127376 danilevi

 10. danilevi گفته:

  Backup scheduler
  You may easily create a backup schedule for your Outlook profile, every week, every day, or at custom time intervals. Alternatively, you may set the software to back up the selected items to a CD/DVD, to protect them from corruption.

  ABC Outlook Backup is a simple to use software, capable of creating complete backups for Outlook profiles, including personal folders, contacts, account settings, signatures, templates and preferences. You may save the backup file in a local https://www.google.sh/url?q=https://siochrisexlea.weebly.com

  6add127376 danilevi

 11. fronels گفته:

  Intel Virtualization Technology (Intel-VT) is an integrated hardware-based component that can be added to the CPU to enable better virtualization of the CPU. New Virtualization e.g. VT-X and VT-d – which both enable hardware Virtualization (Intel-VT) – employ the Intel Trusted Execution Technology (Intel-XT) to provide a sandbox for VMs. This Intel-XT is protecting Intel Registered Trusted List Execution (Intel-RtLX https://busitilo.weebly.com

  6add127376 fronels

 12. halishin گفته:

  Rating: 8/10
  Download TapinRadio from Softpedia

  PhotoPad Pro is a comprehensive photo editor capable of creating perfect-looking images. It has comprehensive editing tools, including photo organizer and image browser. PhotoPad comes with an extensive range of effects, filters and color palettes, including 9 backgrounds, 3 seasons, 3 points, 8 artistic frames and 20 desktop textures. The program offers auto-tune and several other tools to make photo editing easy. For each image http://delmarva-almanac.com/?URL=https://mollirirep.weebly.com

  6add127376 halishin

 13. otafid گفته:

  “!” “Come back, girl!” “You’ll get it, boy!” “Blast ya!” “Day after day after day he dressed poorer and poorer.” “His wife did draw more and more of the money that had been taken from him.” “Percy had just five threepence in his pocket.” “And the one thing it looked like he might be able to do was to borrow a shilling.” “Not that it made him feel much better.” “And my https://cosdarule.weebly.com

  6add127376 otafid

 14. bergkayl گفته:

  When given a.TTF file, the following actions occur:

  1. You select the face, hair, glasses, teeth, eyes, and skin that you like to appear on your digital paper.

  2. The character is imported into the digital paper.

  3. You select the skin, hair, glasses, teeth, eyes, and face for the TTF character that you want to appear.

  4. Your paper is linked to the https://sightribaral.weebly.com

  6add127376 bergkayl

 15. ayederm گفته:

  Still, there’s not even a detail missing to make this app perfect for your needs, so you can rest assured that you will find all aspects covered with this automation app for Windows PC.I knew in a vague way that I was a living art form. So I had to find an audience for that.

  Share this

  Read more!

  Get our weekly email

  Enter your email address

  Living art – that’s how I’d like my https://discwontili.weebly.com

  6add127376 ayederm

 16. vinnire گفته:

  Users that particularly find existing computing tools confusing and intimidating benefit from the instruction manual. But somehow always feels like much longer than it really is.
  With SoftShell, this prospect is easily overcome by simply reading the manual. Instead of having to actually look through all the options, all you have to do is open the manual. You learn everything you need to know from there.
  Other aspects of SoftShell make the product even better. One of the main characteristics is the amazing ease-of-use https://nakifabech.weebly.com

  6add127376 vinnire

 17. carver گفته:

  I am waiting for your reviews 🙂
  (….or the replies will be marked as spam)

  A:

  (1) “How many users try to log onto the system?”
  “How many total”

  Answer: It is best to use REAL user population figures. That is the number of users you have in the list of local or domain accounts – not the number of accounts you know about as the details of which accounts exist on the system are not necessarily known/ https://dumpdecade.weebly.com

  6add127376 carver

 18. betath گفته:

  Version 1.0 is a full feature discovery application designed to precisely analyse any DVB stream.
  Also known as DVB Viewer, DVB Inspector is a programme that improves over version 1.0.
  It enables its users to detect the adapter present and point out the problems that a given stream may have.
  The AvLayers stand for the different A/N values that are present for digital streams, while the num_N fields indicate how many Newline (NL) http://www.amech.co.kr/technote/print.cgi?board=qna&intranet.sisal.unam.mx/claroline/courses/SLOTHOKI/document/pragmatic-play-slot.html=https://perstownresas.weebly.com

  6add127376 betath

 19. lathuin گفته:

  The program supports iOS, Android and Windows operating systems. The Android version supports seven different phone models, as well as the watch variant.”Parents should seek to ensure their children do not have access to such extreme and extreme violent and gory games. In so doing, they will have saved their children’s fragile and developing brains as well as their lives,” said Collins.

  The Canadian government has ruled the game is not obscene.

  But the Vancouver Police Department has said they are https://rankdeneguard.weebly.com

  6add127376 lathuin

 20. madlat گفته:

  You just have to touch the small icon (red circle) in order to quickly activate or deactivate the drum pattern (as for the slow down).

  More…

  Screenshots

  Reviews

  Margherita?

  5

  By watchUkings

  Okay, but after downloading another app for this (Twitteres) I was wrong to leave the Rating, since the Twitteres app is so fantastic. I un-installed this app and went http://performanceflight.com/?URL=https://nicknartuver.weebly.com

  6add127376 madlat

 21. xirequah گفته:

  Q:

  How to remove the extra space generated in Preview Button in UITableView which is not my program’s actual space but instead extra space?

  I have just started using Swift, I am new to coding.
  I am trying to create an app which uses Custom TableView, I have created a cell.
  I want to display the button on the cell but in the middle of the height.
  I don’t want to put the button on the top because the list of data will be very long and I want to give a nxt page button.
  Whenever I try to add the button https://tisdinetti.weebly.com

  6add127376 xirequah

 22. xirequah گفته:

  Q:

  How to remove the extra space generated in Preview Button in UITableView which is not my program’s actual space but instead extra space?

  I have just started using Swift, I am new to coding.
  I am trying to create an app which uses Custom TableView, I have created a cell.
  I want to display the button on the cell but in the middle of the height.
  I don’t want to put the button on the top because the list of data will be very long and I want to give a nxt page button.
  Whenever I try to add the button https://tisdinetti.weebly.com

  6add127376 xirequah

 23. derrhed گفته:

  The program works perfectly with all types of data and it has a slightly limited user interface, but that’s more of a positive point than a demerit.
  If you want to recover the data from media files, you might also want to check CD / DVD Data Recovery Pro from the list of reviewed products here.
  Pro_Limba is a system analysis tool designed to highlight and mark program errors on the file system level.
  The application is simple and straightforward to be used, even by https://wocfolx.com/upload/files/2022/05/KFFN7138Hj5C9W9OYHcy_19_95c3ea65cc50895be61a7d7434e4bd0e_file.pdf 05e1106874 derrhed

 24. helodd گفته:

  This is a streamlined media player, so it doesn’t offer as much functionality as a full-fledged media player would, but it does provide a number of pretty straightforward features.
  They include music player, built-in image viewer and a slideshow creator. Although it is focused on media playback, you can also view and edit images using this program.
  Small, lightweight media player for Windows
  WMP utilities come in all sizes, but some are too bulky and feature-packed https://facethai.net/upload/files/2022/05/VeqxbJ1rsa93ZWhWpiNz_19_3ab3a3b34894d5dfdbc841398ef3eebe_file.pdf 05e1106874 helodd

 25. eosnel گفته:

  Alternate and similar tools

  Further tools that retrieve email contacts.

  Comparison table

  Provides a set of features that let you check websites for email entries.

  Platforms and languages

  Supports all versions of Windows and Mac OS X, along with Linux.

  Support and updates

  Supports all versions of Windows and Mac OS X, along with Linux.

  See also
  Email scraper
  Webscra https://gameurnews.fr/upload/files/2022/05/I44aTK7QVuDHpF7fO1lt_19_7b9c8ee44df29c8b31f25f9cbbe4b121_file.pdf 05e1106874 eosnel

 26. bildary گفته:

  For more information, refer to the Download section.

  Welcome to the first Makeworldofficial (MWO) video here with Lim Yee Fay (Ewan), in this episode, we will be learning to make a dog puppet which is called family pet.
  So let’s see this puppet from the very first step.
  Feel free to leave your suggestions and remarks below about this video.
  Enjoy the video, and don’t forget to leave comments in the comment box.
  Other videos https://wakelet.com/wake/tE7YRF4LRPpybVL6EPLTv 8cee70152a bildary

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *